A Tyúktolyás Beltartalmi Értékeinek Változásai Polifenolokban Gazag Supplementáció Hatására

A Tyúktojás Beltartalmi Értékeinek Változásai Polifenolokban Gazdag Supplementáció Hatására

 

Anett Veisz 1, Marietta Fodor1, Éva Stefanovits-Bányai1, László Friedrich1,

Csaba Németh2, Boglárka Kovács2, Anna Mária Nagy3

 

1 Szent István Egyetem, Táplálkozástudományi Kar, Élelmiszerminőségi- és biztonsági Intézet,

H-1118 Budapest, Villányi út 29-43, Hungary,

2Capriovus Kft. Hungary

3Holi-Medic Kft, Hungary

e-mail: holimedic@gmail.com

 

Összefoglaló

A Bábolna Tetra- SL tyúk hibridek szuplementációja – a kereskedelmi forgalomban kapható, flavonoidokban, polifenolos komponensekben és ásványi anyagokban gazdag gyümölcs-zöldség lésűrítményekből vákuumszárítással előállított élelmiszerkoncentrátum, a Flaviva Vasgyúró instant italpor alaptápba keverésével történt. A kísérleti állatok egyik csoportja naponta egyedenként 200 mg, másik csoportja naponta 400 mg mennyiségű instant zöldség-gyümölcsport kaptak az alap-kukoricatápjukba keverve, 33 napon át, míg a kontroll csoport csak a kukorica tartalmú alaptápot kapta.

Vizsgálatainkban a tojások fizikai (tömeg, hossz, átmérő, szín) paraméterei mellett, a koleszterintartalmát és az összes polifenoltartalmát mértük. Az eredményeink azt mutatják, hogy a tojások fizikai tulajdonságainak kedvező változásai mellett a tojások polifenoltartalma szignifikánsan nőtt, ezzel korrelálva a koleszterin tartalma szignifikánsan csökkent, amelyeknek táplálkozásélettani szempontból számos betegségcsoportban jelentősége lehet.

 

Bevezetés

A világszerte legmagasabb morbiditási és mortalitási rátával rendelkező betegségek (cardiovasculáris betegségek, daganatok, diabetes mellitus, különböző sok-szervi érintettséggel járó krónikus gyulladások) egyik legfontosabb „közös nevezője“ a roncsoló oxidatív szabadgyökök felszaporodása és a redox-homeosztázis egyensúlyának felborulása (dysbalance). A szív- és érrendszeri megbetegedések egyik fő kiváltó és fenntartó tényezője az oxidatív károsodást szenvedett LDL-koleszterin (low-density lipoprotein) tartósan emelkedett szintje a vérplazmában, ezért ennek szignifikáns és tartós csökkentése individuális és népegészségügyi szempontból egyaránt fontos. Számos élelmiszerünk jelentős mennyiségben tartalmaz koleszterint, ezek közül kiemelendő a tyúktojás [1-6], amely tápértékben, vitaminban, aminosavösszetételben és ásványi anyagokban egyaránt nagyon értékes táplálékunk [7].

A polifenolokban gazdag vegyületek széles körben ismert szabadgyök-fogók (scavangerek), ezért kutatásunk során arra kerestük a választ, hogy a tyúkok polifenolos komponensekben gazdag kiegészítő táppal történő dózisfüggő szuplementációja milyen változásokat eredményeznek a tojásokban.

 

Anyagok és módszerek

Kutatásunk során a hazánkban elterjedt Bábolna Tetra-SL [8] 18 hetes hibrid tyúkok tojásainak változásait figyeltük meg 3 vizsgálati ágban 33 napon át, vizsgálati áganként 3-3-3 egyeddel. A kontroll csoport etetése kizárólag az „Univerzális Árutojó II. Takarmánykeverékkel“ történt. A 2 aktív vizsgálati ág közül az egyikben egyedenként naponta 200 mg adagban, a másik vizsgálati ágban napi 400mg adagban kaptak a tyúkok flavonoidokban és polifenolokban gazdag szuplementációt az alaptájukhoz keverve. Az alaptáp szuplementációja a kereskedelmi forgalomban kapható, zöldség-gyümölcs lésűrítményekből kíméletes vákumszárítással előállított Flaviva Vasgyúró instant italpor hozzáadásával történt, amelynek összevetői: feketeribizlipor, feketebodzabogyópor, bio-céklapor, meggypor, vadon termő erdei feketeáfonyapor.

A tojások fizikai paramétereinek (tömegének, hosszúságának, átmérőjének, színének és szárazanyagtartalmának) meghatározása mellett megmértük a tojások összes polifenol tartalmát, valamint a koleszterin tartalmát is.

 

Analítikai módszerek:

Fizikai paraméterek mérése: tömeg (g), átmérő (mm), hossz (mm).

A tojások színváltozásainak mérése: Konica Minolta Chroma Meter CR-400 kézi színmérő műszerrel (∆E, ∆L, ∆a, ∆b) történt.

Mintaelőkészítés az analitikai vizsgálatokhoz: a liofilizált tojás mintákból 25 mg/ml vizes oldatot készítettünk, majd 1 órás ultrahangos feltárást követően 10 000 fordulat/percen 15 percig centrifugáltuk (Thermo scientific SORVALL Evolution RC), majd a tiszta felülúszót használtuk fel a mérésekhez.

Az összpolifeniltartalom (total phenolic contents = TPC) meghatározása Folin-Ciocalteu módszerrel: A Singleton és Rossi [9] által kifejlesztett Folin-Ciocalteu spektrofotometriás módszer egy olyan elektrontranszfer-alapú vizsgálat 760 nm-en, amely a redukciós képességet mutatja, amit fenol tartalomként fejezünk ki. A standard görbe elkészítéséhez gallusavat (GA) használtunk. Az eredményeket μmol GA / g teljesítményben fejeztük ki.

Koleszterin tartalom mérése a liofilizált mintából közeli infravörös spektroszkópiai módszerrel történt (Bruker MPA FT-NIR, Ettlingen, Németroszág). Α 20 mm átmérőjű mintatartóba helyezett mintát diffúz-reflexiós eljárással mértük. A meghatározáshoz alkalmazott becslési függvény átlagos négyzetes hibája 0,55 mg koleszterin/g, R2 értéke 0,96.

A vizsgálatainkhoz felhasznált minden vegyszer beszerzése a Sigma Aldrich Kft-től történt.

Eredmények:

  • A tojások fizikai paramétereinek mérése:

A begyűjtött tojások darabszámában lényegi változás nem történt.

A FlaViva Vasgyúró instant italporral történő szuplementáció hatására a tojások tömegében, átmérőjében és hosszában egyaránt dózisfüggő, kis mértékű növekedés volt tapasztalható, az eltérések mértéke azonban nem szignifikáns. (Table 1., Fig.1)

 
 

CONTROL

1. group (200 mg)

2. group (400 mg)

weight (g)

diameter (mm)

lenght (mm)

weight (g)

diameter (mm)

lenght (mm)

weight (g)

diameter (mm)

lenght (mm)

averadge

58,94

43,89

54,10

60,09

45,17

55,38

62,00

45,47

56,39

SD

3,51

0,87

1,85

3,85

1,18

1,65

4,09

1,73

1,37

Table 1. Figure 1. A tömeg, a hosszúság és az átmérő változásai

  • Szárazanyag mérés: A tojások héjának és beltartalmának szárazanyagtartalma nem változott szignifikáns mértékben (2. táblázat).
 

eggs

 

 

shell

 

 

%

Control

200 mg

400 mg

Control

200 mg

400 mg

dry matter

22.80

22.63

22.48

24.35

23.07

24.88

SD

1.00

1.42

1.16

2.66

1.93

4.37

Table 2. Dry matter (%) of eggs and shell

  • A liofilizált tojások színmérése:

A világossági tényezőről (jelölése L*) látható, hogy a napi 400mg dózisú szuplementációban részesült, 2. csoportba tartozó tyúkok liofilizált tojásainak mintái a kísérleti idő előre haladtával egyre sötétebb színűek lettek. Ez a színárnyalat változás – az alaptápban levő kukorica karotinoid tartalma mellett – döntően a FlaViva Vasgyúró jelentős mennyiségű flavonoid- és polifenol tartalmának köszönhető (Table 3). Az (a*-gal jelölt) vörös-zöld színezettség alapján az összes minta esetében a vörös színezet dominál, ám mértéke nem szignifikáns. A (b*-gal jelölt) kék-sárga színezettség mérése során a nagyobb (400mg) napi dózisú kiegészítő tápot kapott 2. csoport liofilizált tojásai szignifikánsan sárgásabb színeket mutattak a vizsgálati időperiódus végére, a tojásokban egyre nagyobb mennyiségben megjelenő polifenolos vegyületek eredményeként (Table 3. and Fig.2).

 

13. day

17. day

22. day

32. day

 

C

1

2

C

1

2

C

1

2

C

1

2

L*

               42.08

               45.62

               45.01

               43.13

               46.24

               44.25

               45.86

               44,54

               40.33

               48.23

               44.34

               40.15

a*

                  8.36

                  5.35

                  8.91

                  5.90

                  4,42

                  5.23

                  4.35

                  5.71

                  7.61

                  4.78

                  4.44

                  4.55

b*

               30.04

               33.97

               33.78

               25.07

               33.56

               28.33

               27.00

               27.69

               24.04

               32.75

               25.52

               33.56

Table 3. A tojások színméréseinek eredményei

 

  • A tojások összes polifenoltartalmának mérése:

A polifenolokban gazdag FlaViva Vasgyúró zöldség-gyümölcs instant italpor hozzáadásával történt szuplementáció a kísérlet teljes időtartamában megnövelte a tojások polifenoltartalmát a kontroll csoporthoz képest (Fig.2.).

Fig.2. A tojások összes polifenoltartalmának változásai a 200mg/nap és a 400 mg/nap adag szuplementációban részesült 2 aktív vizsgálati csoportban és a kontroll csoportban

control (kék)                        200 mg (rózsaszín)                        400 mg (piros)

Az „Univerzális Árutojó II. Takarmánykeverékkel“ táplált kontroll csoport tojásainak összes polifenol tartalma a kísérlet elejétől a végéig átlagosan közel 30%-nyit növekedett (átlagosan 2000–ről 3000-re) az alaptápban lévő kukorica polifenol komponenseinek köszönhetően.

A kontroll csoporthoz képest még tovább növekedett mindkét aktív vizsgálati ág tojásainak összes polifenoltartalma, de kiemelendő, hogy a 400mg-os csoportban minden mérésnél, a vizsgálati teljes egészében, ugyanakkor a 200mg-os csoportban csak a vizsgálati idő első harmadában (2-3-4-9.napokon mérve) volt szignifikáns mértékű a változás.

A 2 aktív vizsgálati ág egymáshoz viszonyításakor látható, hogy a napi 400mg dózisú kiegészítő tápot kapott 2. számú csoportban a vizsgálati idő teljes hosszában, minden mérés során nagyobb polifenoltartalom volt mérhető a 200mg-os, 1. számú aktív csoporthoz képest, de a vizsgálati idő első 3 hetében ez a különbség nem volt szignifikáns mértékű, csak 3 mérés alkalmával. Ugyanakkor a vizsgálati idő utolsó harmadában (24-31-32. napokon) az összes polifenoltartalom kb. 50%-kal ugrás szerűen megnőtt a napi 400mgos 2. számú csoportban mind a kontroll, mind a napi 200mg-os 1.számú csoporthoz képest, ami arra enged következtetni, hogy a tyúkok szervezetének polifenolokkal történő telítődése és a polifenolok tojásokba történő kiválasztása egyaránt függ a szuplementáció napi dózisától és időtartamától.

Ezek a megfigyelések a gyógyászati célú humán táplálás vonatkozásában is hasznosak lehetnek a polifenolokban gazdag élelmiszerek kúraszerűen történő napi adagolásainak megfelelő meghatározásában.

  • A tojások koleszterin tartalmának mérése:

A kontroll csoport tojásainak koleszterin tartalma a teljes vizsgálati idő során nem mutatott jelentősebb tendencia-szerű változást. A napi 200mg és 400mg kiegészítő etetésben részesült tyúkok tojásainak koleszterin tartalma a kezelés első 3 napjában szignifikáns növekedést mutatott a kontroll csoporthoz képest, majd ezt követően a kísérlet középidő fázisaiban stagnált (hullámzó módon átmeneti emelkedés/csökkenés egyaránt megfigyelhető volt.

Fig. 3. A tojások koleszterin tartalmának változásai az etetéses vizsgálat során.

control (kék)                       200 mg (rózsaszín)                        400 mg (piros)

A kísérleti időtartam végén (a 24 naptól a 32. napig) mindkét szuplementált aktív vizsgálati csoportban csökkent a tojások koleszterin tartalma, de a csökkenés mértéke csak a nagyobb (napi 400mg) dózisú 2. csoportban volt megfigyelhető, egyre fokozódó tendenciával. Ez korrelál a kísérleti periódus végén ugyanebben a csoportban mért összes polifenoltartalom ugrás-szerű (közel 50%-os) szignifikáns mértékű tartós növekedésével (Fig.2. and Fig.3). Ezekből a mérési eredményekből arra következtethetünk, hogy a polifenolok rendszeres, megfelelő dózisú bevitele kedvező élettani hatást gyakorolhat nemcsak a májsejtek redox-homeosztázis egyensúlyának fenntartára, hanem a májban történő epe- és koleszterinkiválasztásra is.

Hasonlóan kedvező koleszterinszint csökkenésről számolnak be Udvardi [10] és munkatársai tyúkok meggyel történő etetése során is. Mivel a vizsgálatunkban a szuplementációként alkalmazott Flaviva Vasgyúró szintén tartalmaz meggyet és más, magas polifenoltartalmú összetevőket, ezért ennek szuplementációja révén a tyúkok tojásaikban szignifikánsan megnövekedett polifenol tartalom kedvezően befolyásolhatta a tyúkok máj-epe szervrendszerének antioxidáns kapacitását és redox-homeosztázis egyensúlyát, valamint a májon keresztül történő epe- és koleszterin kiválasztását, ennek eredményeként ez magyrázhatja a tojások koleszterin tartalmának szignifikáns csökkenését.

 

Konklúzió

A flavonoidokban, polifenolokban és ásványi anyagokban gazdag Flaviva Vasgyúró instant italpor a hibrid tyúkok tápjába keverve kedvezően befolyásolta a tojások színét és növelte fizikai paramétereit, aminek piaci értékesítési szempontból számos jelentősége lehet. A kontroll csoporthoz képest a tojásokban mért szignifikánsan nagyobb polifenoltartalom jelentős mértékben növelte a tojások antioxidáns kapacitását és ezzel korrelálva szignifikánsan csökkentette a tojások koleszterintartalmát is, különösen a vizsgálat utolsó hetében.

Vizsgálatunk rávilágíthat arra is, hogy a tyúkok polifenolokban gazdag táppal történő etetése – a redox-homeosztázis egyensúlyának kedvező befolyásolása révén – szerepet játszhat nemcsak az egészségesebb húsáru céljára történő tenyésztésükben, hanem a csökkentett koleszterin tartalmú „okos-tojások“ szélesebb körű termelése és fogyasztása hozzájárulhat a cardiovasculáris betegek gyógyászati célú kiegészítő táplálásához is.

 

Köszönetnyilvánítás, elismerés:

A project az Európai Unió és az Európai Társadalmi Alapítvány (European Social Fund) társ-finanszírozásában valósult meg (grant agreement no. EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00005).

 

Felhasznált szakirodalom, referenciák:

[1] M. Kratz, Azheroclerosis: Diet and Drog (2005) 195-213.

[2] A.von Eckardstein, J.R. Nofer, G. Assmann, Arterioscler Thromb Vasc Biol. (2001).

[3] T.F. Daniels, K.M. Killinger, J.J. Michal, R.W. Wright, Z. Jiang, Int. J Biol Sci. 5(5) (2009) 474–488.

[4] I.Tabas, Clin Invest. 110(5) (2002) 583–590.

[5]  C. Garcia-Ruiz, M. Mari, A. Colell, A. Morales, F. Caballero, J. Montero, O. Terrones, G.  Basañez, J. C. Fernández-Checa, Histol Histopathol 24 (2009) 117-132.

[6]  H. Ma, Nature and Science, 2(4) (2004) 17-21.

[7]  Gy. Bíró, K.Lindner,  Tápanyagtáblázat. Medicina Könyvkiadó (1998), Budapest

[8]  P. Horn P. (Eds.) Baromfi, haszongalamb, (2000)  Mezőgazda Kiadó, Budapest

[9] V.L. Singleton, J.A. Rossi, Am. J. Enol Vitic (1965)  16. 144-158.

[10]  E. Udvardi, M. Fodor, N. Papp, É. Stefanovitsné, Bányai, Z.B. Nagy (Eds.), Felmelegedés, ökolábnyom, élelmiszerbiztonság, Keszthely, Magyarország, (2016) 414-421.